Privacy verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sportpaardenmassage Agnes Kalk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sportpaardenmassage Agnes Kalk.


Sportpaardenmassage Agnes Kalk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- voor- en achternaam

- adres

- staladres

- telefoonnummer

- e-mail adres


Waarom Sportpaardenmassage Agnes Kalk deze gegevens nodig heeft:

Sportpaardenmassage Agnes Kalk heeft om haar diensten goed ten uitvoer te kunnen brengen gegevens van u nodig om uw paard op het juiste adres en

tijdstip te kunnen behandelen. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt als door bijzondere gebeurtenissen de afspraak niet of niet op het juiste tijdstip kan

plaatsvinden. Uw mail adres wordt uitsluitend gebruikt om de factuur te mailen en niet voor nieuwsbrieven etc.


Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Sportpaardenmassage Agnes Kalk bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, en zolang de fiscus dit noodzakelijk acht, daarna worden ze discreet vernietigd.

Delen van uw gegevens met derden

Sportpaardenmassage Agnes Kalk deelt uw gegevens niet met derden, enkel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht dit in de toekomst veranderen dan gaat zij met de desbetreffende partijen een verwerkingsovereenkomst aan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een mail sturen naar info@sportpaardenmassage.nl. U krijgt zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken een reactie.

Beveiliging

Sportpaardenmassage Agnes Kalk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Sportpaardenmassage Agnes Kalk verzamelde gegevens, neem dan contact op.

Sportpaardenmassage Agnes Kalk is als volgt te bereiken:

Adres: Spekloane 35, 9233 LL Boelenslaan

Telefoonnummer: 06 466 93 678

E-mail: info@sportpaardenmassage.nl

KvK: 60539526